โดยสรุป- ผู้คนกำลังมีความเชื่อมั่นในความรู้ของพวกเขาลดลง และพวกเขาจะกล้าบอกว่ารู้อะไรจริง ๆ ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ สิ่งเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์ของพวกเรานั้นมันมีผลกระทบต่อวิถีทางการคิดของพวกเรา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาสตราจารย์ Evan F. Risko จากคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Waterloo ได้เริ่มโครงการวิจัยที่ประกอบด้วยทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยประมาณ 100 คนในการทำชุดแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป อาทิเช่น เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสชื่ออะไร เป็นต้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามและระบุว่าพวกเขารู้คำตอบหรือไม่  โดยครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนี้พวกเขาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาคำตอบเมื่อพวกเขาไม่รู้คำตอบเหล่านั้น ในขณะที่ผู้เข้าร่วมอีกครึ่งหนึ่งไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

คณะวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ประมาณ 5% จะมีแนวโน้มที่จะกล่าวได้ว่า พวกเขาไม่มีคำตอบอะไรเลยให้กับคำถามเหล่านั้นมากไปกว่านี้

ในบางส่วนของผลวิจัยได้รายงานว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้รายงานถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น พวกเขารู้สึกเหมือนว่าพวกเขารู้น้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

ศาสตราจารย์ Risko ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง Canada Research Chair สาขา Embodied and Embedded Cognition ได้กล่าวว่า “ทุกวันนี้พวกเราสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกหนทุกแห่งเลยก็ว่าได้ ทำให้พวกเราเกือบจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับข้อมูลมหาศาลได้ตลอดเวลา และเมื่อข้อมูลทั้งหลายได้อยู่ในมือเรา ผู้คนทั้งหลายก็มีแนวโน้มที่ดูเหมือนว่าจะพึ่งพาความรู้ของตนเองลดลง”

ในการอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ คณะวิจัยได้วิเคราะห์ว่า การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายในปัจจุบันนี้อาจจะทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้น้อยลงถ้าคุณจะพูดออกมาว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่คุณรู้นั้นผิด ซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมักมีแนวโน้มที่จะพูดว่าไม่รู้คำตอบของคำถามเมื่อพวกเขาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งนี้เนื่องจากการค้นหาคำตอบด้วยระบบออนไลน์นั้นได้ให้โอกาสในการยืนยันคำตอบของพวกเขาหรือได้ไขข้อข้องใจของพวกเขาและกระบวนการในการเจอคำตอบที่ใช่จากการค้นหาในอินเตอร์เน็ตนั้นก็เปรียบเสมือนการได้รับรางวัล

ศาสตราจารย์ Risko ได้กล่าวว่า “ผลลัพธ์ที่พวกเราได้ชี้ให้เห็นว่า การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินของพวกเราในการที่จะตัดสินว่าพวกเรารู้อะไรหรือไม่รู้อะไร คณะวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะทำให้พวกเรามีความเข้าใจมากขึ้นถึงความง่ายในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของพวกเราได้อย่างไร”

ผู้ช่วยวิจัย David McLean และ Amanda Ferguson ได้เป็นผู้เขียนร่วมของงานวิจัยนี้ ซึ่งได้ถูกเผยแพร่ในวารสาร Consciousness and Cognition นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Risko ได้วางแผนการวิจัยในเรื่องเหล่านี้ไว้ โดยจะทำการศึกษาถึงปัจจัยที่นำไปสู่การลดลงของความตั้งใจส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น

ที่มา

www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151208132147.htm

เอกสารอ้างอิง

Amanda M. Ferguson, David McLean, Evan F. Risko. Answers at your fingertips: Access to the Internet influences willingness to answer questions. Consciousness and Cognition, 2015; 37: 91 DOI: 10.1016/j.concog.2015.08.008