ข้อพิพาทระหว่างสัตว์เลี้ยงสองสายพันธุ์อาจจะไม่จบง่ายๆ เมื่อนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่า สุนัขอาจรักเจ้าของมากกว่าแมว โดยข้อมูลวิจัยนี้เป็นของดร. พอล แซ็ค นักประสาทเศรษฐศาสตร์ ซึ่งยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของสารคดีใหม่จากช่อง BBC2 ชื่อรายการ “Cats vs Dogs” ซึ่งพบว่า สุนัขจะสร้างฮอร์โมนแห่งความรัก หรือฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) มากกว่าหลังจากที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของเมื่อเทียบกับแมว

Photo credit: Getty Image

การทดลองนี้ใช้คู่เจ้าของกับสัตว์เลี้ยงจำนวน 20 คู่ โดยแบ่งเป็นคู่เจ้าของกับสุนัข 10 คู่ และคู่เจ้าของกับแมว 10 คู่ จากนั้นจะเก็บตัวอย่างน้ำลาย และทำการตรวจสอบระดับของฮอร์โมนออกซิโทซินที่แตกต่างกันในแมวและสุนัข

นักวิจัยใช้ตัวอย่างน้ำลายจากสัตว์เลี้ยงทั้งสองสายพันธุ์ โดยเก็บตัวอย่างทั้งก่อนและหลังที่พวกมันจะเล่นกับเจ้าของ และวัดระดับของฮอร์โมนออกซิโทซิน ซึ่งจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทั้งแมวและสุนัขหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินเหมือนกัน แต่แมวจะหลั่งน้อยกว่า ซึ่งการจ้องมองตากันระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้าของเป็นหนึ่งในวิธีการกระตุ้น ซึ่งช่วยในการสร้างฮอร์โมนและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้น

ผลการทดลองพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ระดับออกซิโทซินที่เพิ่มขึ้นในสุนัขนั้นมีมากกว่าในแมวเกือบ 5 เท่าหลังจากที่เล่นสนุกกับเจ้าของ โดยตรวจวัดระดับของออกซิโทซินที่เพิ่มมากขึ้นในสุนัขได้ถึง 57.2% และในแมวได้ 12% จากระดับเริ่มต้น นอกจากนี้ยังพบว่า เพียงแค่ 50% ของแมวเท่านั้นที่มีระดับฮอร์โมนออกซิโทซินเพิ่มมากขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า สุนัขจะรักเจ้าของมากกว่าแมว 5 เท่า เพียงแต่ก็ให้ความรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้น


Photo credit: Getty Image

ถ้าคุณเป็นคนรักแมวก็อย่าเพิ่งไม่พอใจ เนื่องด้วยการศึกษานี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยการศึกษาครั้งนี้ทำในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่า แมวเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตของมันและเป็นสัตว์รักบ้าน จึงเป็นไปได้ว่า สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยจะทำให้แมวมีความเครียดได้มากกว่าสุนัขที่ดูเป็นสัตว์สังคมมากกว่า

การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรไปจริงจังกับมันมากจนเกินไป มันจะกลายเป็นการเพิ่มความขุ่นมัวในวงการวิทยาศาสตร์เสียเปล่าๆ 

ฮอร์โมนออกซิโทซินมีชื่อเล่นหลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนกอด สารเคมีแห่งความสุข โมเลกุลแห่งความรัก ซึ่งชื่อเล่นเหล่านี้ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสาร เพียงแต่เป็นการแนะนำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมและกระบวนการทางสรีรวิทยา อย่างไรก็แล้วแต่ รักก็คือรัก อย่าเอาความรักมาเป็นวิทยาศาสตร์จนเกินไปเลย

ที่มา:

www.iflscience.com/plants-and-animals/no-dogs-dont-love-you-5x-more-cats-do

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453013002369

www.huffingtonpost.com/entry/cat-vs-dog-who-loves-humans-more_us_56af85a4e4b077d4fe8ed1ed

www.telegraph.co.uk/news/science/12133470/scientists-test-whether-cats-or-dogs-love-us-more.html