นักวิจัยพบว่า การดื่มกาแฟในปริมาณมาก หรือเกินกว่า 6 แก้วต่อวันนั้น มีความเชื่อมโยงทำให้ความเสี่ยงโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งลดลง

สำหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ multiple sclerosis (MS) นั้น เป็นโรคที่เกิดจากการที่ปลอกไมอีลินหุ้มเส้นใยประสาทของสมองและไขสันหลังถูกทำลาย ทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา และนักวิทยาศาสตร์ก็มาได้เบาะแสว่าการดื่มกาแฟอาจจะช่วยป้องกันการพัฒนาของโรคนี้ได้

ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยมีการค้นพบว่า สารคาเฟอีนในกาแฟเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง มีคุณสมบัติช่วยปกป้องระบบประสาทและช่วยลดการสร้างสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อได้

งานวิจัยฉบับหนึ่งในวารสารวิชาการ Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry เผยว่า นักวิจัยได้ศึกษาดูข้อมูลระดับประชากรในสวีเดน โดยนำข้อมูลของผู้ใหญ่ 1620 คนที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง มาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 2788 คน ที่มีอายุ เพศ ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลของการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 1159 คนที่เป็นโรค และ 1172 คนที่ไม่เป็นโรคอีกด้วย

ในการศึกษาทั้งสองครั้ง ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะต้องตอบคำถามว่าดื่มกาแฟมากน้อยแค่ไหน โดยการศึกษาในสวีเดนนั้น มีการถามว่าปกติแล้วจะดื่มกี่แก้วต่อวัน ระยะห่างนานแค่ไหน และเริ่มดื่มเมื่อไหร่ ตั้งแต่ช่วงอายุ 15-19 ปีจนถึงช่วง 40 ปีขึ้นไป

ส่วนการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะตอบคำถามว่าดื่มมากที่สุดต่อวันประมาณเท่าไหร่ และกลุ่มที่ดื่มบ่อยๆจะถูกถามเพิ่มว่าเริ่มดื่มเป็นประจำตั้งแต่อายุเท่าไหร่

จากนั้น นักวิจัยใช้ข้อมูลนี้มาประมาณดูปริมาณการบริโภคกาแฟในช่วงก่อนและหลังที่จะเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หลังจากนั้นก็ได้ตัดเอาปัจจัยผลกระทบอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ น้ำหนักร่างกาย ออกไป

นักวิจัยพบว่า การดื่มกาแฟนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มเป็นโรคหรือก่อนหน้าที่จะเป็นโรค 5-10 ปี โดยรวมแล้ว ความเสี่ยงจะลดลงถึง 28-30 เปอร์เซ็นต์หากว่าดื่มมากกว่า 6 แก้ว (มากกว่า 900 มิลลิลิตร) ทุกวัน

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาก็ให้ผลที่คล้ายกัน โดยความเสี่ยงจะลดลงถึง 26-31 เปอร์เซ็นต์หากว่าดื่มมากกว่า 948 มิลลิลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่า การดื่มกาแฟจำนวนมากนั้นลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ยังเป็นแค่การศึกษาในระดับสังเกตการณ์เท่านั้น ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ โดยที่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบว่าหากเปลี่ยนปริมาณการบริโภคและวิธีการเก็บข้อมูลแล้ว ผลที่ได้จะออกมาเหมือนเดิมหรือไม่ และในขณะเดียวกัน การทดลองนี้ยังขึ้นอยู่กับความจำของผู้เข้าร่วมการศึกษา ที่ต้องนึกย้อนไปถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของตัวเองในอดีตอีกด้วย

แต่อย่างน้อย ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการศึกษาในสัตว์ทดลองมาก่อนว่า คาเฟอีนนั้นมีผลช่วยให้เซลล์ประสาทเสื่อมช้าลงจริง และช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันได้

แต่สิ่งที่มีผลที่ทำให้ความเสี่ยงโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งลดน้อยลง อาจจะเป็นสารเคมีอื่นๆในกาแฟก็เป็นได้ ซึ่งต้องมีการศึกษากันต่อไป

อ้างอิง: BMJ. (2016, March 4). High daily coffee consumption may lower MS risk: Caffeine's neuroprotective and anti-inflammatory properties may explain link. ScienceDaily. Retrieved March 5, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160304092010.htm

งานวิจัย: José Maria Andreas Wijnands, Elaine Kingwell. Time to wake up and smell the coffee? Coffee consumption and multiple sclerosis.Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2016; jnnp-2015-312431 DOI: 10.1136/jnnp-2015-312431

ภาพจาก: comunicaffe.com