ถึงแม้ว่าสุนัขจะเป็นเพื่อนกับมนุษย์มาอย่างน้อย 16,000 ปีแล้วก็ตาม แต่เรากลับรู้เรื่องของมันน้อยมากจนน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของมัน ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี้เอง นักวิจัยได้พบว่าบางครั้งการกอดสุนัขของเรานั้นสามารถทำให้มันเครียดอย่างมากได้ และตอนนี้ก็มีงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ชี้ว่าสุนัขของคุณนั้นอาจจะไม่เชื่อใจเราไปเลยก็ได้เวลาที่คุณอารมณ์เสีย

นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยได้ศึกษาว่าเพื่อนสุนัขของเรานั้นตอบสนองของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเราอย่างไร และผลที่ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะถ้าหากคุณเป็นคนที่โกรธง่าย

สำหรับการวิจัย ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา Ross Flolm จาก Brigham Young University ได้ทำการทดลองสองครั้งโดยเขาได้ทดสอบว่าสุนัขนั้นตอบสนองต่ออารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบอย่างไร

ตอนแรก เขาได้ดูว่าสุนัขนั้นตอบสนองต่อท่าทางการชี้ในขณะที่คนชี้นั้นกำลังทำท่าเหมือนมีความสุข และต่อมาเขาก็ได้สังเกตการตอบสนองของสุนัขที่ใช้น้ำเสียงโมโหในขณะที่กำลังชี้นิ้ว

เมื่อคนชี้ได้ชี้ไปยังพื้นที่หนึ่ง สุนัขก็จะรู้ว่าต้องไปสำรวจและหาสิ่งที่คน ๆ นั้นกำลังชี้อยู่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสุนัขนั้นเชื่อใจคนมากพอที่จะทำให้มันไปสำรวจพื้นที่ๆมันไม่รู้จักเป็นครั้งแรกได้ ซึ่งโดยดูความเร็วที่สุนัขนั้นตอบสนองต่อการชี้นิ้ว Flom ก็สามารถที่จะวัดระดับความเชื่อใจของสุนัขได้

เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว เขาพบว่าสุนัขนั้นชะลอการตอบสนองเมื่อคนชี้นั้นแสดงความโกรธอย่างเห็นได้ชัด นี่แสดงให้เห็นว่าสุนัขนั้นไม่เชื่อเจ้านายมนุษย์ของมันมากนักถ้าเกิดมันเห็นว่าเขาโกรธ Flom ยังได้รายงานด้วยว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ควบคุมไว้ น้ำเสียงที่ส่อถึงอารมณ์ทางบวกนั้นไม่ได้เพิ่มความเร็วในการตอบสนองของสุนัขแต่อย่างใด แต่อารมณ์ในด้านลบนั้นชะลอการตอบสนองลงอย่างมาก

Flom สรุปว่าสุนัขนั้นใช้น้ำเสียงและอารมณ์ของเราเพื่อตัดสินว่ามันควรทำตามคำสั่งรวดเร็วขนาดไหน เรื่องที่แปลกก็คือแม้ว่าคนที่พูดจะกำลังโกรธก็ตาม สุนัขก็ยังจะทำตามคำสั่งชี้นิ้วเสมอ

“เมื่อนำมารวมกันแล้วผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของข้อมูลทางด้านอารมณ์นั้นไม่ได้เพิ่มหรือลดพฤติกรรมการทำตามคำสั่งชี้นิ้วของสุนัขแต่อย่างใด แต่ผลเหล่านี้นั้นกลับแสดงให้เห็นว่าการมีหรือไม่มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์นั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสำรวจของสุนัข และการมีหรือไม่มีรางวัลนั้นจะส่งผลกระทบว่าสุนัขนั้นจะทำตามคำสั่งของคนแปลกหน้าหรือไม่”

สิ่งที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขนั้นคือ ถ้าคุณอยากให้สุนัขนั้นตอบสนองต่อคำสั่งของคุณให้เร็วที่สุดนั้นคุณก็ควรที่จะพูดกับพวกมันด้วยน้ำเสียงปกติหรือน้ำเสียงที่แสดงว่าคุณมีความสุข ไม่งั้นการตอบสนองก็จะช้าลงเพราะคุณอาจจะทำให้มันกลัวอยู่ด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดของคุณก็ได้

ที่มา : http://www.sciencealert.com/your-dog-doesn-t-trust-you-when-you-re-angry-study-finds