นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอร์ริค สหราชอาณาจักร เผยว่า การรับประทานผักและผลไม้จะช่วยเพิ่มความสุขของคนได้อย่างยั่งยืน

งานวิจัยในวารสารวิชาการ American Journal of Public Health รายงานการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ว่า การรับประทานผักและผลไม้ นอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งและโรคหัวใจแล้ว ยังมีผลทางจิตวิทยาหรือไม่อย่างไรและนักวิจัยได้พบว่า การรับประทานอาหารจำพวกนี้ประมาณ 8 ส่วนต่อวัน จะทำให้คนเรามีความสุขได้

โดย นักวิจัยได้สรุปว่า คนที่เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากที่ไม่รับประทานผักและผลไม้เลยมาเป็นรับประทาน 8 ส่วนต่อวัน จะรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น โดยมากพอ ๆ กับการที่คนตกงานได้งานทำเลยทีเดียว นอกจากนี้ ความเป็นอยู่ในชีวิตยังดีขึ้นด้วยภายใน 24 เดือนที่ทำการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ มีการติดตามคนกว่า 12,000 คนที่มีการควบคุมอาหารและวัดคุณภาพชีวิตในเชิงจิตใจสม่ำเสมอ นักวิจัยพบว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นหลังจากปรับปรุงคุณภาพการรับประทานอาหารในช่วงเวลา 2 ปี

ศาสตราจารย์ แอนดรูว์ ออสวาลด์ เผยว่า "การรับประทานผักและผลไม้ช่วยเพิ่มความสุขได้เร็วกว่าทำให้สุขภาพกายดีขึ้นเสียอีก แรงบัลดาลใจที่ทำให้คนเรารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะลดลงเมื่อคิดว่าอาหารเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในอีกตั้งหลายสิบปีต่อมา แต่ความเป็นจริงแล้ว การรับประทานอาหารจำพวกผักและผลไม้ทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตดีขึ้นแทบจะในทันทีเลยนะ"

การศึกษาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยวอร์ริค ในประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ในประเทศออสเตรเลีย โดยนักวิจัยได้พบว่า ความสุขจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการรับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 8 ส่วนต่อวัน นักวิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลการสำรวจประชากร รายได้ และแรงงานของผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลีย 12,385 คนในช่วงปี 2007, 2007 และ 2013 และได้ตัดปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นออกไป เช่น รายได้ และสถานการณ์ส่วนบุคคล

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ชี้ด้วยว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรมักจะรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพควรจะกระตุ้นให้คนรับประทานผักและผลไม้กันมากขึ้น

"บางที ผลการศึกษาของเราอาจจะชักชวนคนให้มารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ได้ง่ายกว่าการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา ผักและผลไม้ไม่ได้แค่ลดความเสี่ยงโรคต่าง ๆ แต่ยังมีผลทางจิตใจอีกด้วย" ดร.เรดโซ มูจซิค นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เผย

ทั้งนี้ นักวิจัยเชื่อว่า ปัจจัยที่ทำให้ผักและผลไม้ปรับปรุงคุณภาพจิตใจได้ น่าจะมาจากการที่อาหารทั้งสองประเภทช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ และทำให้ปริมาณของคาโรทีนอยด์ในเลือดมากขึ้น แต่คงต้องมีการศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป

อ้างอิง: University of Warwick. (2016, July 10). Fruit and veggies give you the feel-good factor. ScienceDaily. Retrieved July 17, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160710094239.htm