การรับประทานสิ่งที่ดีหรือออกกำลังกายมากเกินไปย่อมทำให้คนเราเกิดอาการป่วยได้ และเมื่อคนเรารับประทานยาในปริมาณที่มากเกินไป ผลกระทบของมันก็ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมหมอถึงกังวลเกี่ยวกับการค้นพบในงานวิจัยใหม่ในครั้งนี้

ยารับประทานชนิดน้ำไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ หมอแนะนำให้ทำการวัดยาด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดหยดยาและเข็มฉีดยาทางปาก พวกเขาใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากมากกว่าช้อนกินข้าวในครัว แต่คำแนะนำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าคนเรานั้นปฏิบัติตาม แต่มีครอบครัวจำนวนมากไม่ปฏิบัติตาม การสำรวจใหม่นั้นชี้ให้เห็นเช่นนี้

Shonna Yin แพทย์ที่ New York University ในเมืองนิวยอร์ก เธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยที่ทำการศึกษาว่า ผู้ปกครองประเมินคำแนะนำในการใช้ยาบนฉลากของยารับประทานชนิดน้ำว่าเป็นอย่างไร ทีมวิจัยของเธอทำการตรวจสอบครอบครัวกว่า 2,096 ครอบครัว ทั้งหมดจะมีเด็กอย่างน้อย 1 คนซึ่งมีอายุประมาณ 8 ปีหรือน้อยกว่านั้น

ผู้ปกครองอ่านปริมาณการใช้ยารับประทานชนิดน้ำบนฉลาก หลังจากนั้นพวกเขาเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวัด หลายๆ ครอบครัวเลือกช้อนที่ไม่เหมาะสมจากอุปกรณ์ในห้องครัว

ช้อนชา 2 ชนิดที่นำมาใช้ ได้แก่ ช้อนชาสำหรับการอบขนมที่มีขนาดที่แน่นอน มันทำให้ได้ปริมาณของส่วนประกอบที่เท่ากันเสมอทุกครั้ง และช้อนชาอีกชนิดคือช้อนชาที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ช้อนชาที่ใช้บนโต๊ะอาหารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดไปได้หลากหลาย ผู้ปกครองที่ใช้ช้อนชาประเภทนี้จะมีความเสี่ยงในการให้ยาที่มากหรือน้อยเกินไป

การศึกษาใหม่ค้นพบว่า ผู้ปกครองจำนวนมากเลือกที่จะใช้ช้อนชาที่ใช้บนโต๊ะอาหาร การค้นพบในครั้งนี้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ journal Academic Pediatrics

นักวิทยาศาสตร์เลือกครอบครัวที่พาเด็กไปหา 1/3 ของคลินิกผู้ป่วยภายนอก อย่างน้อย 7/10 คนที่เข้าไปหาหมอในคลินิกเหล่านี้มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

ครอบครัวเหล่านั้นจะถูกแบ่งแบบสุ่มเป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะได้รับคำแนะนำในการให้ปริมาณยาสำหรับยารับประทานชนิดน้ำ 2 กลุ่มได้รับฉลากที่มีเพียงแค่ 1 หน่วยบนนั้น เช่น มิลลิลิตร ซึ่งมีตัวย่อเป็น ml ครอบครัวกลุ่มที่ 3 จะได้รับฉลากที่มี 2 หน่วย นั่นก็คือ มิลลิลิตร ตัวย่อคือ ml และ ช้อนชา ตัวย่อคือ tsp ครอบครัวในกลุ่มที่ 4 จะได้รับฉลากยาที่มี ml และ teaspoons ครอบครัวในกลุ่มที่ 5 จะได้รับฉลากยาที่มีแค่เพียง 1 หน่วยเท่านั้นคือ ช้อนชา

แต่ละครอบครัวจะทำการแสดงการ์ดรูปภาพที่แสดงถึงอุปกรณ์ในการวัด ซึ่งประกอบไปด้วย ช้อน ถ้วยตวง หลอดหยด และเข็มฉีดยาสำหรับปาก แต่ละอุปกรณ์จะมีเครื่องหมายที่ช่วยให้การวัดนั้นมีความแม่นยำ รูปอื่นๆ จะแสดงถึงอุปกรณ์ช้อนโต๊ะ และช้อนชาที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะวัดปริมาณของเหลวได้อย่างแม่นยำ

หลังจากทำการดูที่การ์ด นักวิจัยได้ถามแต่ละครอบครัวว่า ถ้าพวกคุณมีอุปกรณ์ชั่งตวงพวกนี้อยู่ในบ้าน อุปกรณ์ชิ้นไหนที่คุณจะใช้ในการตวงยาให้กับเด็กๆ

ครอบครัวที่ได้รับฉลากด้วยหน่วยช้อนชาจะมีแนวโน้มเลือกใช้ช้อนชาบนโต๊ะอาหารเป็นส่วนมาก แม้กระทั่งในกลุ่มที่ได้ฉลากที่มีการระบุเป็นมิลลิลิตรด้วยก็ตาม ในทั้งหมดมากกว่า1/4 ของครอบครัวซึ่งได้รับฉลากที่มีการระบุหน่วยช้อนชาจะเลือกช้อนชาที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในทางตรงกันข้ามมีเพียง 8.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นของครอบครัวในกลุ่มที่ได้รับฉลากเพียงหน่วยมิลลิลิตรหน่วยเดียวจะเลือกช้อนที่ไม่เหมาะสม

สำหรับกลุ่มครอบครัวที่ได้รับคำแนะนำในหน่วยมิลลิลิตรและช้อนชา 22.2 เปอร์เซ็นต์จะเลือกช้อนในห้องครัว ซึ่งความรู้ในเรื่องของสุขภาพในผู้ใหญ่นั้นอาจจะส่งผลต่อการเลือกปริมาณการใช้ยา

มากกว่า 3/4 ของครอบครัวทั้งหมดในการศึกษามีคะแนนความรู้ทางสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีนัก และในกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม

"มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กที่จะเริ่มเรียนรู้ว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวพวกเขาเองได้อย่างไร แม้จะมีอายุน้อย" Yin โต้แย้ง "ด้วยวิธีนี้เมื่อพวกเขามีหนทางเป็นของตัวเอง พวกเขาจะรู้ว่าเขาจะรักษาสุขภาพของเขาได้อย่างไร"

ที่มา:

H.S. Yin et al. Effect of medication label units of measure on parent choice of dosing tool: A randomized experiment. Academic Pediatrics. Published online May 4, 2016. doi: 10.1016/j.acap.2016.04.012.

อ้างอิง: www.sciencenewsforstudents.org/article/dont-use-dinner-table-spoons-liquid-medicines