ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่มีสิ่งใดมีความเร็วเกินความเร็วแสงในสุญญากาศ (c)อย่างไรก็ดีในเวลาสองปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์พยายามส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเร็วมากกว่า c (299800000 m/s) เรียกว่า Superluminal แต่การทดลองที่ผ่านมาใช้ระยะทางส่งสัญญาณสั้นๆ สัญญาณผิดเผี้ยนจึงทำให้การตีความผลการทดลองไม่ชัดเจน
จนกระทั่งเดือนพฤษภาปีนี้ มีผู้สาธิตส่งคลื่นไมโครเวฟที่เร็วกว่า c ถึง 7% เป็นระยะทาง สิบ ซม. ไกลกว่าการทดลองที่ผ่านๆมา และล่าสุด Wang รายงาน
ใน Nature (20/7/00) ถึงการทดลองส่งแสง(ที่ตามองเห็น)ให้เร็วขนาดที่.... แสงเล็ดลอดออกจากตัวกลางก่อนที่แสงเองจะเข้าไป.... ฟังแล้วเปิดใจให้กว้างนะครับ(จริงอยู่ที่มันขัดกับสามัญสำนึกแต่ท่านที่เคยเรียนควอนตัมคงรู้ว่า สามัญสำนึกเอามาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ )
วิธีทำให้เกิด Superluminal มีสองวิธีคือ เปลี่ยนดัชนีหักเหของตัวกลางที่แสงผ่านให้เกิดสถานการณ์พิเศษนี้ขึ้น หรือใช้ตัวกลางที่สามารถขยายแสง (แบบที่ใช้ก่อให้เกิดเลเซอร์) คุณWangใช้วิธีหลัง คือใช้ Caesium gas แบบ gain doubletเป็นตัวกลาง ในการทดลองนี้สัญญาณออกมาจากตัวกลางที่ มีระยะทางหกซม.ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปเป็นเวลา 62 ns !! (เทียบเท่ากับเดินทางออกไปแล้ว20เมตร ก่อนจะเดินทางเข้า) ความเร็วกลุ่มของคลื่นสัญญาณ(Group velocity)มากกว่า c อยู่ 1/310 เท่า
การตีความผลการทดลองนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เพราะนี่อาจหมายถึง ผล(effect) เกิดขึ้นก่อน เหตุ(cause)--ละเมิดหลักCausality? รับทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า? เดินทางย้อนเวลา? แต่ที่แน่ๆคือจากการทดลองนี้แม้ว่าขอบของคลื่น (ที่ใช้คำนวณGroup velocity) จะเร็วกว่า c แต่ข้อมูลที่สัญญาณนำมาไม่เร็วไปกว่า c ทำให้หลักCausality ยังคงถูกต้อง

http://helix.nature.com/nsu/000720/000720-9.html
http://www.sciam.com/2000/0900issue/0900scicit6.html