เป็นที่ทราบกันดีว่าการให้ความร้อน(heating)แก่สสาร ทำให้โมเลกุลของมันเคลื่อนไหวเร็วขึ้น จนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนสถานะจาก ของแข็งเป็นของเหลว ของเหลวเป็นก๊าซ เป็นที่ยอมรับกันว่าของแข็งเป็นสถานะที่มีระเบียบที่สุด โมเลกุลยึดกันแน่น (บางกรณีเป็นโครงผลึก) ส่วนก๊าซยุ่งเหยิง โมเลกุลชนกันวุ่นวาย ในสถานการณ์นี้อนุภาคในระบบได้รับพลังงานในการเคลื่อนไหวจากภายนอก นำไปสู่การเคลื่อนไหวอย่างสะเปะสะปะ อะไรจะเกิดขึ้น หากระบบประกอบด้วยอนุภาคที่มีแรงผลักดันในตัวเอง และเคลื่อนไหวด้วยพลังงานจากภายใน (self-propelled particle)
จากบทความใน New Scientist (15/7/00) นักวิทยาศาสตร์ในฮังการีได้จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใส่พลังงานความร้อนให้กับระบบที่ประกอบด้วยอนุภาคเคลื่อนไหวด้วยพลังงานในตัวมันเอง ผลออกมาผิดความคาดหมาย แม้ว่าอนุภาคจะชนกันมากขึ้นในช่วงแรก แต่ผลที่ตามมาคือระบบจะค่อยๆ ปรับตัวให้มีระเบียบ เคลื่อนไหวเป็นแถวเป็นแนวมากขึ้น (โดยไม่ได้มีคำสั่ง หรือเงื่อนไขของคอมพิวเตอร์) เหตุการณ์แบบนี้ถูกเรียกว่า Freezing by Heating (การใช้คำว่า Freezing เป็นการเปรียบเทียบระบบที่เป็นระเบียบกับของแข็งจากการแช่เย็น)
เราสามารถมองได้ว่า ทางเดินที่เต็มไปด้วยผู้คน หรือ ถนนที่รถคับคั่ง คือระบบที่มี อนุภาคเคลื่อนไหวด้วยพลังงานในตัวมันเอง สถานการณ์ Freezing by Heating สามารถยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การที่มีคนหนึ่งคนเดินขึ้นสะพานลอย เขาจะเดินสะเปะสะปะ ไปทางซ้ายที ขวาทีตามใจปราถนา หากคนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยคน การเดินจะเป็นระบบมากขึ้น คนจะเดินตรง มีแถวของคนเดินขึ้นและแถวของคนเดินลง ผ่านกันไปไม่ติดขัดและเป็นระเบียบ
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่าการศึกษาสถานการณ์ Freezing by Heating จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสารพันในชีวิตประจำวัน เช่นการจราจร การเบียดเสียดของผู้คนในที่สาธารณะ หรือแม้แต่ปัญหาสังคม (โดยจำลองสิ่งนามธรรม เช่นความเห็น ความปารถนา เป็นอนุภาค) อย่างไรก็ดี มีผู้ไม่เชื่อถือปรากฏการณ์นี้เท่าใดนักชี้ว่า การจัดระเบียบเมื่อมีพลังงานเข้าไปนี้จะไม่เกิดขึ้นในสามมิติ เมื่ออนุภาคมีทางเลือกที่จะหลบหลีกการชนได้มากกว่าระบบสองมิติในแบบจำลอง