ข่าวแนะนำ

ข่าวข่าววิทยาศาสตร์

เซลไฟฟ้าเคมี   มีดีกว่าที่คิด

เซลไฟฟ้าเคมี มีดีกว่าที่คิด

เซลไฟฟ้าเคมืที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักเรียนมัธยม (ขั้วไฟฟ้าในสารละลายที่กำเนิดไฟฟ้าและประยุกต์ใช้เคลีีอบหรีีอสกัดโลหะ อย่างง่ายๆ) สามารถนำมาใช้ผลิตโครงสร้างขนาดจิ๋ว (Sub-micron devices) เช่น Micromachine

ข่าววิทยาศาสตร์

1318 views January 29, 2002

อ่านทั้งหมด

ผัก ผลไม้ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

ผัก ผลไม้ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

ในอนาคต ผัก ผลไม้ ข้าว ตามตลาดจะมีขนาดใหญ่ขึ้น จากรายงานของ Science (7/7/00) และ New Scientist (15/7/00) นักพันธุศาสตร์ประสบความสำเร็จในการระบุยีนที่ควบคุมขนาดของมะเขีอเทศ นับเป็นครั้งแรกที่ยีนที่ กำหนดความสูงและขนาดของพืชถูกค้นพบ

ข่าววิทยาศาสตร์

920 views July 05, 2002

อ่านทั้งหมด

20 ปีภูเขาไฟเซนต์ เฮเลน

20 ปีภูเขาไฟเซนต์ เฮเลน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2543 ที่ผ่านมา นับเป็นเวลา 20 ปี พอดีที่ภูเขาไฟเซนต์ เฮเลน (Mount St. Helens) มลรัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประทุขึ้นในปี ค.ศ. 1980 ด้วยแรงระเบิด ที่มีความรุนแรงมากกว่า 500

ข่าววิทยาศาสตร์

3884 views June 23, 2000

อ่านทั้งหมด