ข่าวแนะนำ

ข่าวข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

Hawking เปลี่ยนความคิดใหม่ เกี่ยวกับทฤษฎีหลุมดำ

Hawking เปลี่ยนความคิดใหม่ เกี่ยวกับทฤษฎีหลุมดำ

Stephen Hawking นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก กล่าวว่า สิ่งที่เขาอธิบายมาตลอดเกือบ 30ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับพฤติกรรมของ หลุมดำ ที่จะดูดกลืนทุกสิ่งที่ตกลงไปข้างใน นั้น ไม่ถูกต้อง และการพูดเช่นนี้

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

920 views July 21, 2004

อ่านทั้งหมด

Quantum teleportation การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างอะตอมแบบไร้สัมผัส สำเร็จแล้ว!!!

Quantum teleportation การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างอะตอมแบบไร้สัมผัส สำเร็จแล้ว!!!

ในที่สุด นักวิทยาศาสตร์ ก็สามารถทำการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างอะตอม โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางทางกายภาพได้เป็นครั้งแรกแล้ว ความสามารถในการย้ายคุณสมบัติของอนุภาคหนึ่งไปยังอีกอนุภาคโดยไม่ใช้ตัวกลางนั้น

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

3139 views June 28, 2004

อ่านทั้งหมด

Pharmacogenomic จะมาแทนที่ “Trial-and-Error” โดยใช้รหัสพันธุกรรมของมนุษย์

Pharmacogenomic จะมาแทนที่ “Trial-and-Error” โดยใช้รหัสพันธุกรรมของมนุษย์

Pharmacogenomic จะมาแทนที่ “Trial-and-Error” โดยใช้รหัสพันธุกรรมของมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับยีนที่เรียกว่า Pharmacogenomic จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยที่จะไปลดอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

1435 views June 21, 2004

อ่านทั้งหมด

เอกภพอาจจะมีอายุมากกว่าที่นักฟิสิกส์ได้ทำนายไว้ถึงหนึ่งพันล้านปี ...

เอกภพอาจจะมีอายุมากกว่าที่นักฟิสิกส์ได้ทำนายไว้ถึงหนึ่งพันล้านปี ...

ภาพการทดลอง Luna การทดลอง LUNA (ที่ National Laboratories of Gran Sasso ประเทศอิตาลี) ได้แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญภายในดาวฤกษ์ต่างๆนั้นช้ากว่าที่นักฟิสิกส์ได้ทำนายไว้ในแบบจำลองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถึงสองเท่า พลังงานมหาศาลที่ถูกปล่อยออกมากจากดาวนั้นส่วนใหญ่จะมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันซึ่งเกิดเมื่อนิวเคลียสของอะตอมขนาดเล็กมาทำปฏิกิริยากันแล้วได้นิวเคลียสขนาดใหญ่กว่าออกมา โดยปฏิกิริยาฟิวชันที่สำคัญในดวงดาวคือการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดในดวงดาวมีสองชนิดขึ้นกับขนาดของดาวนั้นๆ สำหรับดาวที่มีขนาดเล็ก (เมื่อเทียบกับขนาดของดวงอาทิตย์) จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า Proton-Proton chain ซึ่งผลของปฏิกิริยานี้คือการเปลี่ยนโปรตอน (นิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจน) ไปเป็นฮีเลียม ส่วนดาวที่มีขนาดใหญ่ Proton-Proton chain ก็ยังเกิดอยู่ แต่จะมีปฏิกิริยาอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากเกิดขึ้นด้วย ซึ่งก็คือการที่โปรตอนทำปฏิกิริยาฟิวชันกับอะตอมของธาตุที่มีน้ำหนักเบาคือ คาร์บอน ไนโตรเจน และออกซิเจนซึ่งมีอยู่ในอัตราส่วนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนและฮีเลียม ปฏิกิริยานี้มีชื่อว่า Carbon-Nitrogen-Oxygen cycle (เรียกย่อๆว่า CNO cycle) นักฟิสิกส์จะคำนวณอัตราการปล่อยพลังงานออกมาจาก CNO cycle จากอัตราการเกิดปฏิกิริยาย่อยที่ช้าที่สุดใน cycle คือปฏิกิริยาฟิวชันระหว่างโปรตอนและไนโตรเจน-14 ซึ่งจะเกิดช้ามาก (เพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน การเกิดปฏิกิริยาที่ช้าแบบนี้จะทำให้ดาวไม่ใช้เชื้อเพลิงของมันหมดเร็วจนเกินไป) โดยข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปคำนวณอายุของดาวและของเอกพบได้ การทดลองเพื่อจำลองปฏิกิริยานี้ทำได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการจำลองปฏิกิริยาที่ระดับพลังงานต่ำมากๆเท่ากับที่เกิดขึ้นจริงภายในดวงดาว เนื่องจากผลกระทบของรังสีแกมมาที่ผ่านเข้ามาที่ผิวโลกในปริมาณมหาศาลจะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนไป วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวที่ทาง National Laboratories of Gran Sasso ทำนั้นก็คือการลงไปทดลองที่ใต้ดินซึ่งจะมีการป้องกันอนุภาคต่างๆจากในอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองดังกล่าวก็คือการทดลอง LUNA นั่นเอง (LUNA ย่อมาจาก Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics) การทดลองนี้ได้ทำการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ระดับพลังงาน 140 keV และได้ทำนาย (โดยใช้การ extrapolation) อัตราที่ระดับพลังงาน 80 keV ข้อมูลของอัตราการปล่อยพลังงานออกมาจาก CNO cycle จะนำไปใช้ในการคำนวณอายุของ globular star cluster ที่มีอายุมากที่สุดในเอกพบโดยการวิเคราะห์เสปคตรัมของแสงที่ถูกปล่อยออกมาจาก cluster ดังกล่าว ซึ่งผลของการคำนวณที่ได้จากข้อมูลของการทดลอง LUNA นั้นได้แสดงว่าเอกพบมีอายุ 14,000 ล้านปี มากกว่าตัวเลขที่ได้จากข้อมูลการปล่อยพลังงานจาก CNO cycle ที่ใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้ถึง 1,000 ปี ในขณะนี้กลุ่มนักฟิสิกส์ในการทดลอง LUNA ได้ทำการทดลองซ้ำโดยใช้เครื่องมือที่มีความไวมากกว่าเดิมถึง 100 เท่า อ้างอิงจาก PhysicsWeb – Stars may be older than we think http://www.physicsweb.org/article/news/8/5/11 RedNova News The Universe Seems to be Older than Expected http://www.rednova.com/news/stories/1/2004/05/14/story003.html LUNA – Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics http://www.lngs.infn.it/site/exppro/luna/luna.html

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

889 views June 18, 2004

อ่านทั้งหมด

ที่เก็บ Stem cell ในอังกฤษเปิดแล้ว!!!!!

ที่เก็บ Stem cell ในอังกฤษเปิดแล้ว !! ธนาคาร Stem cell แห่งแรกของโลกกำลังจะเปิด โดยอยู่ที่อังกฤษ ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษา stem cell เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการบริการนี้จะทำประโยชน์ให้กับนักวิทยาศาสตร์

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

850 views June 07, 2004

อ่านทั้งหมด

เรื่องของ Parity Violation และประจุนิวเคลียร์ของอิเล็กตรอน

เรื่องของ Parity Violation และประจุนิวเคลียร์ของอิเล็กตรอน

ภาพของ C.N. Yang และ T.D. Lee เมื่อครั้งอยู่ที่ Institute of Advanced Study ใน Princton ความคิดที่ว่า Parity ไม่อนุรักษ์ในอันตรกริยานิวเคลียร์แบบอ่อนทำให้ทั้งคู่ในรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในเวลาต่อมา นักฟิสิกส์ในสหรัฐอเมริกาได้ตรวจพบปรากฏการณ์

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

995 views May 29, 2004

อ่านทั้งหมด

ความลับของโลมา : ทำไมว่ายน้ำเร็วจัง?

ความลับของโลมา : ทำไมว่ายน้ำเร็วจัง?

นักฟิสิกส์ญี่ปุ่นค้นพบเคล็ดลับว่าทำไมปลาโลมาจึงเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและนิ่มนวลใต้น้ำ ดร.โยชิมิชิ ฮาจิวารา (Yoshimichi Hagiwara) และทีมวิจัยที่ Kyoto Institute of Technology พบว่าความลับอยู่ที่ผิวหนังของโลมาซึ่งมีคุณสมบัติไม่ธรรมดา

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

4588 views May 21, 2004

อ่านทั้งหมด

ฟอสซิลที่พบขณะตัดถนน อาจเป็นกุญแจสำคัญในวิวัฒนาการจาก ครีบสู่แขน

ฟอสซิลที่พบขณะตัดถนน อาจเป็นกุญแจสำคัญในวิวัฒนาการจาก ครีบสู่แขน

การค้นพบฟอสซิลของกระดูกแขนส่วนบน (ฮิวเมอรัส) ที่มีอายุ ประมาณ 365 ล้านปี ในระหว่างการตัดถนนที่ เพนซิลเวเนีย ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงวิวัฒนาการขั้นสำคัญจากสัตว์น้ำ สู่สัตว์บก รายงานในวารสาร Science

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

747 views April 07, 2004

อ่านทั้งหมด

การหารหัสทางพันธุกรรมในหนูขนาดเล็ก (Rat) เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว !

การหารหัสทางพันธุกรรมในหนูขนาดเล็ก (Rat) เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว !

การหารหัสทางพันธุกรรมในหนูขนาดเล็ก (Rat) เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ! อาจกล่าวได้ว่า หนึ่งในสี่ของรหัสทางพันธุกรรมของมนุษย์คล้ายคลึงกับของหนูขนาดเล็ก (Rat) และหนูขนาดใหญ่ (Mouse) การรวมตัวอันยิ่งใหญ่ของทีมนักวิจัย**

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

914 views April 05, 2004

อ่านทั้งหมด

มีเธนบนดาวอังคาร มาจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่??

มีเธนบนดาวอังคาร มาจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่??

คณะวิจัยที่ตรวจสอบบรรยากาศของดาวอังคารถึง3ทีม ได้ยืนยันว่าพบมีเธนบนดาวอังคาร หนึ่งในคำอธิบายที่ยั่วยวนใจที่เป็นไปได้ก็คือ มีเธนนี้อาจจะถูกปล่อยออกมาจากสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า

ข่าวฟิสิกส์ พลังงาน

910 views April 04, 2004

อ่านทั้งหมด

-->