จำนวน 8,189 กระทู้, หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 205 ประกาศข่าวใหม่
 
  กระทู้ โดย ตอบ/อ่าน
“งาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9” สร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน 24 เม.ย. 14, 11:30 น.
pron_one
0/32
PR งานเสวนาฟรี iT iTrend by Thaiware ครั้งที่ 7 ตอน Wearable Device ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต 24 เม.ย. 14, 10:26 น.
pron_one
0/34
สำนักงานใต้ร่มพระบารมี มอบวุฒิบัตรและเข็มเกียรติยศหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน แก่ผู้จบหลักสูตร 23 เม.ย. 14, 04:39 น.
pron_one
0/72
สสวท. เชิญชวนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” 23 เม.ย. 14, 11:58 น.
pron_one
0/60
ขอเชิญฟังเสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012” 23 เม.ย. 14, 10:48 น.
pron_one
0/57
กรมป่าไม้ลั่นปราบเข้มกระบวนการตัดไม้ 23 เม.ย. 14, 10:41 น.
pron_one
0/61
กรมป่าไม้ร่วมพระปกเกล้า ติดอาวุธความคิดในการป้องกันรักษาป่า 23 เม.ย. 14, 09:27 น.
pron_one
0/64
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดงาน "Meet The Professionals" นำมืออาชีพแบ่งปันประสบการณ์แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าแห่งอนาคต 23 เม.ย. 14, 09:22 น.
pron_one
0/59
ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 42 จังหวัด 296 อำเภอ นายกฯ ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง 23 เม.ย. 14, 09:15 น.
pron_one
0/37
ปภ.จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 (IAP) เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 23 เม.ย. 14, 09:14 น.
pron_one
0/34
แวะจองหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์” 22-23 เมย.57 ที่บู้ธหน้าทางเข้า งาน THAILAND BIG + BIH 2014 23 เม.ย. 14, 09:12 น.
pron_one
0/17
รพ.จุฬารัตน์ 3 ร่วมกับ Mamy Poko จัดกิจกรรม “สร้างความมั่นใจคุณแม่มือใหม่ กิน นอน เล่น สร้างสมองเบบี้แจ่มแจ๋ว” 26 เม.ย. 57 นี้ 23 เม.ย. 14, 09:00 น.
pron_one
0/7
ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2014‏ 22 เม.ย. 14, 01:41 น.
pron_one
0/28
โครงการแลก​เปลี่ยนเกา​หลี จากสมาคมบ้​านเยาวชนแห่​งประเทศไทย 21 เม.ย. 14, 03:31 น.
pron_one
0/51
สสวท. ประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา 21 เม.ย. 14, 02:14 น.
pron_one
0/54
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC 2015 จัดโดยสถาบันนิวเคมบริดจ์ 21 เม.ย. 14, 02:10 น.
pron_one
0/65
เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English กับ Kaplan International College 21 เม.ย. 14, 11:32 น.
pron_one
0/54
รามคำแหง รับนักศึกษา ป.โทสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษรุ่น 3 21 เม.ย. 14, 09:04 น.
pron_one
0/59
มูลนิธิเอสซีจี ชวนพินิจวรรณกรรมซีไรต์ เปิดเล่ม “หัวใจห้องที่ห้า” เปิดใจ อังคาร จันทาทิพย์ 18 เม.ย. 14, 03:59 น.
pron_one
0/198
ศปถ.ปิดศูนย์อำนวยการฯ ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 57 พร้อมมุ่งผลักดันการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 18 เม.ย. 14, 11:39 น.
pron_one
0/201
กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดไม้ของกลางในพื้นที่ป่าสาละวิน 18 เม.ย. 14, 09:59 น.
pron_one
0/195
วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ สวทน.จัดสัมมนา วิศวกรรมงานทางรถไฟ พัฒนาศักยภาพวิศวกรขนส่งทางรางของไทย 18 เม.ย. 14, 09:15 น.
pron_one
0/234
Areeya First Class Movie Day! Captain America : The Winter Soldier 18 เม.ย. 14, 09:08 น.
pron_one
0/217
สมาคมฝรั่งเศสเปิดคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส Summer Campus’14 17 เม.ย. 14, 05:14 น.
pron_one
0/200
งานเปิดโลกวิศวกรรมขนส่งระบบราง นศ.วิศวลาดกระบังปีที่ 1 ออกแบบรถไฟฟ้าระหว่างเมือง ระบบรางคู่ 17 เม.ย. 14, 05:08 น.
pron_one
0/195
วันที่หกรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย กำชับจังหวัดปรับมาตรการดูแลถนนสายหลัก-สายรองเชื่อมต่อจังหวัดเน้นระบายการจราจร-อำนวยความสะดวก ควบคู่การดูแลความปลอดภัยในการเล่นน้ำ 17 เม.ย. 14, 11:53 น.
pron_one
0/191
ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 41 จังหวัด 286 อำเภอ นายกฯ ฯ ห่วงผู้ประสบภัยแล้ง สั่งจัดโซนนิ่งและวางมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง 17 เม.ย. 14, 10:33 น.
pron_one
0/48
การเชิญชวนและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 17 เม.ย. 14, 10:18 น.
pron_one
0/63
วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ สวทน.จัดสัมมนา วิศวกรรมงานทางรถไฟ พัฒนาศักยภาพวิศวกรขนส่งทางรางของไทย 17 เม.ย. 14, 09:46 น.
pron_one
0/48
เฟรเกรนท์ ร่วมชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.กรุงเทพ 17 เม.ย. 14, 09:43 น.
pron_one
0/43
วันที่ห้ารณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย กำชับจุดตรวจคุมเข้มถนนสายหลัก กวดขันรถกระบะ - รถโดยสารสาธารณะ เน้นระบายการจราจรและอำนวยความสะดวก 17 เม.ย. 14, 09:37 น.
pron_one
0/40
วิศวลาดกระบังเปิดตัวรถลากจูงไฟฟ้า SRR 24-400 พลังงานสะอาด มาตรฐานสากล บรรทุกได้ถึง 1,000 กิโลกรัม ลดต้นทุนเพื่ออุตสาหกรรมไทย 17 เม.ย. 14, 09:33 น.
pron_one
0/21
วันที่สี่รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย กำชับปฏิบัติงานเข้มข้น ดูแลความปลอดภัยเล่นน้ำ – รองรับการเดินทางกลับ 17 เม.ย. 14, 09:25 น.
pron_one
0/15
วันที่สามของการรณรงค์ถนนสงกรานต์ เน้นดูแลเส้นทางสายรอง พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ 17 เม.ย. 14, 09:23 น.
pron_one
0/17
หลักสูตรของเราพัฒนามาจาก Stanford University 17 เม.ย. 14, 08:52 น.
pron_one
0/18
"เอสเอสไอจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุประจำปี 2557"‏ 17 เม.ย. 14, 02:12 น.
pron_one
0/33
สงกรานต์นี้ไอเดียบรรเจิด ร่วมสืบสานประเพณีไทย สู่เวทีเต้นระดับโลก"‏ 17 เม.ย. 14, 01:57 น.
pron_one
0/37
EdNET ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศเข้าร่วม Workshop การเขียน SOP เพื่อสมัครเรียนและสมัครทุน วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 17 เม.ย. 14, 01:50 น.
pron_one
0/33
มทร.ตะวันออก และบริษัท ที.เอ็ม.ซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทำวิจัยสร้างชุดขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ 11 เม.ย. 14, 04:27 น.
pron_one
0/655
‘แมกโนเลียฯ’ จับมือ ‘กรีนแลนด์’ ดึงยักษ์ใหญ่อสังหาฯ เมืองจีน เข้ามาลงทุนในไทยครั้งแรก 11 เม.ย. 14, 04:17 น.
pron_one
0/647

ขอบคุณผู้สนับสนุน

จำนวน 8,189 กระทู้, หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 205 ประกาศข่าวใหม่
 
ประกาศยอดฮิตในรอบ 30 วัน