ประกาศข่าวผลสอบเด็กอัจฉริยภาพวิทย์ คณิต ของ สสวท.
โพสต์เมื่อ: 13:20 วันที่ 25 ก.พ. 2552         ชมแล้ว: 3,329 ตอบแล้ว: 0

         ตามที่ สสวท.     ได้จัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในวันที่ 31  มกราคม 2552   ไปแล้วนั้น      

         บัดนี้ สสวท. ได้จัดทำประกาศผลการสอบแข่งขันฯ รอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีรายชื่อ ดังนี้   
          
                                คณิตศาสตร์ ป. 3        
                                
คณิตศาสตร์ ป. 6          
                                
วิทยาศาสตร์ ป. 3           
                                
วิทยาศาสตร์ ป. 6
         
  
         สสวท.  จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในวันที่  21 มีนาคม 2552    สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น  ให้ไปรายงานตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์   เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    และเข้ารับเหรียญรางวัล   ตามวัน เวลา ที่กำหนด   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ 
         สสวท. กำหนดสอบภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 และ ป.6    ในวันที่ 16 มีนาคม 2552  ที่ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพมหานคร    สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป หรือดูได้ที่เว็ปไซต์นี้  

การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         สสวท. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กำหนดจัดค่ายฯ  ระหว่างวันที่  16 -21 มีนาคม 2552  โดยนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าค่ายฯ ที่ สวทช.       และ  ชั้น ป.3 ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าค่ายฯ ที่ อพวช.  สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป หรือดูได้ที่เว็ปไซต์นี้

พิธีมอบเหรียญรางวัล
         สสวท. กำหนดจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลในวันเสาร์ ที่  21 มีนาคม 2552  ที่ ศูนย์ฯไบเทค( BITEC) บางนา  สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป หรือดูได้ที่เว็ปไซต์นี้ 
 
 
---------
หากมีข้อสงสัย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2202 - 2207
http://www.ipst.ac.th/genius/genius_homepage.shtml (เว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ)
 
nokkonk
ร่วมแบ่งปัน328 ครั้ง - ดาว 281 ดวง

ขอบคุณผู้สนับสนุน