สสวท. สอนเทคนิคการทำสไลด์ถาวรแก่ครูชีววิทยา “ฝึกทำสไลด์เซลล์เม็ดเลือด เซลล์ประสาท”
โพสต์เมื่อ: 23:20 วันที่ 29 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 946 ตอบแล้ว: 0

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (สสวท.)  จัดการอบรมหัวข้อ  “เทคนิคการทำสไลด์ถาวร”  ในวันที่ 29-30 เมษายน 2552 ณ สสวท. ผู้เข้ารับการอบรมกำลังปฏิบัติการเตรียมสไลด์เซลล์เม็ดเลือดและเซลล์ประสาท 

     

          ในการอบรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา  รุ่นที่ 1  ซึ่งเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในปฏิบัติการต่างๆ ในชั้นเรียนในสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม 
          ตลอดจนเสนอแนะเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญที่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงเรียน  ส่วนการจัดอบรมรุ่นที่ ๒ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มี ๔ หัวข้อ ได้แก่
๑)เทคนิคการทำสไลด์ถาวร
๒) เทคนิคปลอดเชื้อ
๓) เทคนิคการระบุพืช
๔) ปฏิบัติการเรื่องกายวิภาคของสัตว์
(เก็บเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท  ต่อ ๑ หัวข้อ  ต่อ ๑ รุ่น  ในแต่ละหัวข้อของแต่ละรุ่นรับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ คน   

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สาขาชีววิทยา สสวท.
โทร ๐๒ ๓๙๒๔๐๒๑   ต่อ ๑๔๐๓
อีเมล์
ochoo@ipst.ac.th 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ 
http://kroo.ipst.ac.th/biology/pron_one
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 315 ดวง

ขอบคุณผู้สนับสนุน