Campus Preview 2011
โพสต์เมื่อ: 09:20 วันที่ 21 ก.พ. 2554         ชมแล้ว: 628 ตอบแล้ว: 0


                SIIT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Campus Preview 2011 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียนที่ SIIT ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนที่ SIIT  ซึ่งเปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ SIIT จึงได้จัดกิจกรรม Campus Preview 2011 ขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 21 มกราคม 2554 และวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 โดยกิจกรรมนี้จะให้ว่าที่นักศึกษาได้ทดลองเข้าเรียนในชั้นเรียนจริงของ SIIT  เพื่อให้ทราบบรรยากาศในการเรียน และได้ทดลองใช้ชีวิตนักศึกษา ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมการค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด กิจกรรม Campus Tour พาชมอาคารและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และรุ่นพี่ของ SIIT โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน ให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทำให้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อกลับไปเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงได้pron_one
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 315 ดวง

ขอบคุณผู้สนับสนุน