ชู'บางมูลนากโมเดล'ต้นแบบรร.คุณธรรม
โพสต์เมื่อ: 22:14 วันที่ 21 มี.ค. 2554         ชมแล้ว: 878 ตอบแล้ว: 0

ชู'บางมูลนากโมเดล'ต้นแบบรร.คุณธรรม

   น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์คุณธรรมและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม “บางมูลนากโมเดล” ขึ้น ขณะนี้โมเดลดังกล่าวจัดทำเสร็จแล้ว พบว่า รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร สามารถพัฒนาให้เด็ก ครู และชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน เช่น การจัดระเบียบการใช้โรงอาหาร การร่วมมือทำความสะอาดชุมชน เด็กรู้วิธีคิดจิตอาสามากขึ้น ดังนั้น ทางรร.บางมูลนากฯ ศูนย์คุณธรรม และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงจะขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

  น.ส.นราทิพย์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ศูนย์คุณธรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารการจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี” สำหรับการขยายผลโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอีก 30 แห่ง และที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบฯไปขยายผลให้ครูและนักเรียนปฏิบัติ ซึ่งครูจะได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นมนุษย์ ศึกษาสภาพแวดล้อมโรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่ แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม “บางมูลนากโมเดล”

   “สิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมได้นั้น ครู นักเรียน และชุมชน ต้องสมานสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกัน ใครจะทำแค่คนใดคนหนึ่งไม่ได้ รวมทั้งต้องคิดวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาคุณธรรม เช่น รร.บางมูลนากฯ ต้องการที่จะสร้างให้เด็กเห็นความซื่อสัตย์ ความพอเพียง จิตอาสา เขาก็จะหาวิธีการให้ครู นักเรียน ได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น ดังนั้นโรงเรียนจะต้องคิดมาก่อนว่าอยากทำอะไร ทางเราก็จะเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณบางส่วนให้ ทั้งนี้หากโรงเรียนไหนสนใจร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมติดต่อได้ที่ศูนย์คุณธรรม” ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว

ที่มา เดลินิวส์pron_one
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 315 ดวง

ขอบคุณผู้สนับสนุน