หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง " ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
โพสต์เมื่อ: 19:04 วันที่ 31 พ.ค. 2551         ชมแล้ว: 7,783 ตอบแล้ว: 0

        เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐    บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted Instruction :CAI)  เพื่อให้เยาวชน ประชาชน และข้าราชการทุกภาคส่วน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning โดยไม่คิดมูลค่า ตลอดปี ๒๕๕๐ บริษัท ฯ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วม  เผยแพร่บทเรียนดังกล่าว และได้รับความสนใจจากข้าราชการ เยาวชน ประชาชน เข้าศึกษาบทเรียนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ทำให้มียอดเข้าชมสูงถึง 687,865 ครั้ง (ณ วันที่ 12 พค) จากข้อมูลทะเบียนสมาชิก ปรากฎว่ามีชาวต่างประเทศจำนวนมาก  สนใจเข้าเรียนหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงนี้

        ในปี ๒๕๕๑ นี้ บริษัท ฯ จึงจัดทำบทเรียนหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง“ ภาคภาษาอังกฤษ ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย และทั่วโลก รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเป็นการเผยแพร่ หลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยบทเรียนนี้ประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียน 5 บทพร้อมโปรแกรม Stimulation สำหรับจัดทำฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป


บริษัท ฯ จึงพร้อมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าศึกษาบทเรียนได้ที่

ภาคภาษาไทยที่
http://longlivetheking.kpmax.com

ภาคภาษาอังกฤษที่
http://www.kpmax.com/longlivetheking/httpdocs/           


 nokkonk
ร่วมแบ่งปัน328 ครั้ง - ดาว 281 ดวง

ขอบคุณผู้สนับสนุน