นิทานกลอน เรื่องกระต่าย

นิทานกลอน เรื่องกระต่าย

นิทานกลอน เรื่องกระต่ายกับเต่า แต่งเป็นกลอนแปนเจ้าค่ะ ลองฝึกดูนะเจ้าค่ะ ไงก็ขอความกรุณาด้วนเจ้าค่ะ ป.ล. ภาค 3 ตอนกระต่ายกับเต่าอีกครั้ง (สนุกแน่นอนเจ้าค่ะ คุคุคุ)

ผู้เขียน โบตั๋นสีชา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 นิทานกลอนกระต่าย
หน้า : 2 กระต่ายกับเต่า ภาค1
หน้า : 3 กระต่ายกับเต่า (หน้าที่3)
หน้า : 4 กระต่ายกับเต่า (หน้าที่4)
หน้า : 5 กระต่ายกับเต่า (หน้าที่5)
หน้า : 6 กระต่ายกับเต่า (หน้าที่6)
หน้า : 7 กระต่ายกับเต่า (หน้าสุดท้าย) -คติ ข้อคิดสอนใจ
หน้า : 8 กระต่ายกับหอยทาก (ภาคต่อจากกระต่ายกับเต่า)
หน้า : 9 กระต่ายกับหอยทาก หน้าที่ 2
หน้า : 10 กระต่ายกับหอยทาก หน้าที่ 3
หน้า : 11 กระต่ายกับหอยทาก หน้าที่ 4
หน้า : 12 กระต่ายกับหอยทาก หน้าที่ 5
หน้า : 13 กระต่ายกับหอยทาก หน้าที่ 6
หน้า : 14 กระต่ายกับหอยทาก (หน้าสุดท้าย) -คติ ข้อคิดสอนใจ
หน้า : 15 บทที่ 3 กระต่ายกับเต่าเจ้าเล่ห์
หน้า : 16 กระต่ายกับเต่าอีกครั้ง (หน้าที่2)
หน้า : 17 กระต่ายกับเต่าอีกครั้ง (หน้าที่3)
หน้า : 18 กระต่ายกับเต่าอีกครั้ง (หน้าที่4)
หน้า : 19 กระต่ายกับเต่าอีกครั้ง (หน้าที่5)
หน้า : 20 กระต่ายกับเต่าอีกครั้ง (คติข้อคิด)
หน้า : 21 ตอนที่ 1 กระต่ายกับเต่า (ครึ่งแรก)
หน้า : 22 ตอนที่ 1 กระต่ายกับเต่า (ครึ่งหลัง)
หน้า : 23 ตอนที่ 2 กระต่ายกับหอยทาก (ครึ่งแรก)
หน้า : 24 ตอนที่ 2 กระต่ายกับหอยทาก (ครึ่งหลัง)
หน้า : 25 บทที่ 3 กระต่ายกับเต่าเจ้าเล่ห์ (ครึ่งแรก)
หน้า : 26 บทที่ 3 กระต่ายกับเต่าเจ้าเล่ห์ (ครึ่งหลัง)
หน้า : 27 บทที่ 4 กระต่ายตื่นตูม

นิทานกลอนกระต่าย

นิทานกลอนกระต่ายประพันธ์โดย กวีน้ำชา (ชาโบตั๋น)จะเป็นนิทานกลอนเกี่ยวกับกระต่ายแบ่งออกเป็นหลายตอนเช่นกระต่ายกับเต่ากระต่ายกับหอยทากกระต่ายกับเต่าเจ้าเล่ย์ฯลฯอย่างไรก็ขอความกรุณาด้วยนะเจ้าค่ะฝากผลงานให้ช่วยกันติชมด้วยเจ้าค่ะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา